Vad händer i bloggvärlden? Vi vet.

Forum

Forum kan betraktas lite som föregångaren till alla sociala medier. Det första forumen på WWW  kommer som ett resutlat av gamla BBS’er (Bulletin Board System) som precis som namnet antyder var en tidig form av forum. På den tiden fick man ringa upp en specifik BBS och där umgås med dem som fanns på just den. Ett forum idag är vanligtvis lite öppnare och ofta mer specialicerade. De gamla BBS’erna och tidiga forumen var ofta breda, generella med alla möjliga topics medan det nu för tiden blir allt vanligare med riktigt snäva forum. Lite exempel forum om Poker eller Casino.

På samma sätt har bloggar utvecklats (med undantag från de allra första som knappt kallades bloggar) från att ofta vara generellt om livet till att bli mer och mer ämnesspecifika. Nu kan du läsa om saltvattensakviarier och marknadsföring i barmiljö.